Gestaltterapi

 

Ordet ”gestalt” betyder skikke,fremstille og give en form. Vi har som mennesker et behov for at opleve ting omkring os som helheder.

En gestalt er den enkeltes opfattelse af en bestemt ting, begreb, hændelse baseret på en persons samlede sanseindtryk og organisering af disse til en helhedsopfattelse, som giver mening for den enkelte.

Når vi gestalter noget,så betyder det,at vi former noget. I dette tilfælde har man oplevet noget før, som kan være positive oplevelser og negative oplevelser.

Gestaltterapi er en samtaleterapi,som tager udgangspunkt i kroppen og nuet. Vi arbejder med kroppen og med hvad vi føler og mærker og tænker nu,da kroppen indeholder mange informationer om, hvad der er forkert og rigtig for hver enkelt person.

I vores travle liv kan vi ofte negligere kroppen og følelserne ved at undertrykke vores følelser eller tanker og ved at handle rationelt. 

Vi kan derved miste kontakten til kroppen og evnen til at tage ansvar for os selv. Vi har alle inden for en bestemt gruppe, tillært os hver i sær nogle egenskaber, der er grundlæggende for vores menneskelige erfaringer, så som tænke, handle og føle som giver os et helhedsbillede, noget vi allerede kender til. F.eks. ”Hvordan tackler vi vrede i vores familie?”

Gestaltterapi hjælper til at synliggøre og fremme din forståelse for dine ubevidste reaktioner, som ofte kan vise sig i drømme, følelser og kropssignaler. Du har også her mulighed for at kigge på uafsluttede tilstande i dit liv.

Gennem terapien beskæftiger vi os med det, der er meningsfyldt for os og genskaber vores egne oplevelser fra før ved de terapeutiske metoder og kommer i kontakt med os selv.

I gestaltterapien lægges der vægt på et ligeværdigt forhold mellem dig og mig som klient og terapeut.

 

 


 
”Den blomst, der vokser i modgang
er den smukkeste af alle.”
 
Kinesisk ordsprog 
 
 
Terapioasen | CVR: 34574685 | Rugtvedvej 24, 4470 Svebølle  | Tlf.: 2886 8240