Priser & tider

Priser

  •  individuel terapi  60 minutter 650 kr.
  •  børn og unge      60 minutter. 450kr  
  • Pensionister, studerende og ledige tilbydes 60 minutter for 450kr. (mod dokumentation).
  • ved læge henvisninger .550 kr. (mod dokumentation.)
  •  åndedræts meditation  60  minutter 100 kr.

Kontakt

Jeg træffes på mobil 28 86 82 40 eller på mail inge@terapioasen.dk

Afbud eller ændring af aftalt tid bedes meddelt senest 24 timer før. I modsat fald betales fuldt honorar.

 
 
Terapioasen | CVR: 34574685 | Rugtvedvej 24, 4470 Svebølle  | Tlf.: 2886 8240