Stressfaktorer

 

Du har måske oplevet at føle, at livet løber hurtigere for dig, end du kan følge med til og har sikkert oplevet at føle stress over ikke at nå dagens og livets gøremål. Det er blevet næsten helt normalt at bruge betegnelsen stress, når vi ikke kan magte tingene, uden vi måske tænker over, hvad stress egentligt er og hvad det kan opstå af.

Når vi oplever at føle os stresset på job eller i privatlivet, kan der være forskellige begivenheder og oplevelser, som kan udløse stress. Overordnet kan man sige, det er de begivenheder, der overstiger vores evne til at håndtere dem. Det kan eksempelvis være :

  • Pludselig forandring i livet
  • Følelsen af for mange forpligtelser
  • Følelsen af ikke at slå til
  • Glædesløse gøremål, for mange pligter.

Symptomer på stress :

Følelsesmæssig udmatning
Apati, følelse af tristhed, dårligt humør, øget irritabilitet, træthed, fysisk og psykisk uro, fornægtelse af problemer, ignorer symptomer, ulyst, ufølsomhed overfor andre, store følelsesmæssige udsving, ubeslutsomhed.

Personlighedsforandring.
Isolere sig fra andre mennesker, øget brug af alkohol/stoffer, meningsløshed, angst, tankemyldermylder, søvnproblemer, rastløshed og lydoverfølsomhed.

Fysiske symptomer.
Lettere hovedpine, spændinger i hals og nakke, hjertebanken, tørhed i mund og hals, åndedrætsbesvær, muskelspændinger, søvnløshed, fordøjelses besvær, kvalme, øget nervøsitet, appetitændring, koncentrationsvanskeligheder, fysisk træthed.

Det skal understreges, at flere af disse symptomer skal være til stede gennem længere tid, før man egentlig kan sige, at der er tale om stress.

Hjerneforsker Keld Fredens – om stress.
”stresshåndteringcenteret sidder i den del af hjernen, der hedder hippocampus. Udover at regulere stresshormonet kortisol, indeholder Hippocampus også hukommelsen, evnen til at tænke rationelt, evnen til at lære, regulering af kroppen, evnen til at se muligheder og løsninger. Når Hippocampus overbelastes igennem længere tid, kan den ikke længere følge med. Stresshormonerne som den ved normalfunktion styrer, begynder i stedet at nedbryde hippocampus. Når den rationelle evne svigter, begynder følelserne at styre. Den del af hjernen, amygdala, der er vores alarmberedskab, vokser, hvilket gør, at den stressbelastede befinder sig i et konstant alarmberedskab med angst, frygt, kamp og åndenød. Effekten af stress på kroppen og hjernen er i længere perioder ad gangen, både destruktiv og farlig.” (arbejdsmedicin, nr. 01 2007.)

”Stress- det er de håndjern
man bærer om hjertet.”

Helmut Qualtinger

 

Terapioasen | CVR: 34574685 | Rugtvedvej 24, 4470 Svebølle  | Tlf.: 2886 8240