Individuel terapi

 

Er en respektfuld og fortrolig samtale mellem klient og terapeut. En samtale som giver dig mulighed for at få større indsigt og forståelse af dig selv og af hvordan du tackler forskellige livssituationer og relationer, uden fordomme og meninger om, hvad der rigtigt og forkert. Du er, som du er og jeg bestræber mig på at møde dig der.

Er du i en periode i dit liv, hvor krise, stress, smerte, depression, sorg eller personlige oplevelser overskygger din livsglæde, er psykoterapi en mulighed for at gøre noget ved det, du ønsker skal være anderledes.

Vi kan alle sammen indimellem få oplevelsen af, at vi har for travlt i livet og at vi måske ikke helt har det, som vi ønsker os det, at de samme problemer dukker op flere gange eller vi kan mistrives eller føle os usikre.

Der er mange symptomer på mistrivsel, vores krop fortæller os, hvis der er noget galt, det kan være ubehag i kroppen, spændinger, angst, træthed, modløshed.

Kroppen kan lagre gamle oplevelser og følelser og tankemønstre og de kan sidde som en ”prop” i dit system og forhindre dig i at leve, som du ønsker.

Gennem terapien trænes din opmærksomhed på dine tanker, følelser, oplevelser og kropsreaktioner,

Den indsigt du vil opnå giver dig frihed til at handle anderledes. Du får mulighed for at opdage dig selv og finde ud af, hvad der har betydning for dig og dit liv og hvordan du når frem til at træffe bevidste valg og udnytte dine ressourcer?

Jeg arbejder ud fra det eksistentielle og humanistiske livssyn, jeg arbejder med kognitive redskaber i det omfang, jeg finder det brugbart.

 

 
 
”Alt har man regnet, undtagen hvordan man skal leve.”

Jean-Paul Sartre. 

 
Terapioasen | CVR: 34574685 | Rugtvedvej 24, 4470 Svebølle  | Tlf.: 2886 8240